سنسور شتاب

شتاب سنج های یک محوره و دومحوره با مصرف توان کم و ابعاد کوچک.

دانلود کاتالوگ محصول

                                                                                        

خانواده سنسورهای AM-Xa-Xg سنسورهای شتاب سنج یک محوره و دو محوره با توان پایین و در ابعاد کوچک مي باشند. این سنسورها مي‌توانند در محیط‌های صنعتي و آزمایشگاهي مورد استفاده قرار گیرد. همچنین وزن کم و ابعاد کوچک این سنسور استفاده از آن را در مدل‌های آزمایشگاهي ممکن ساخته است.

در ساخت این سنسورها از فناوری MEMS استفاده شده است که شتاب را در محدوده های g  2± یا g  5± اندازه‌گیری مي‌کنند. سنسورهای AM-Xa-Xg علاوه بر قابلیت استفاده برای اندازه‌گیری شتاب‌های دینامیکي ناشي از حرکت، شوک و یا ارتعاش مي‌توانند برای اندازه‌گیری شتاب‌های استاتیکي ناشي از گرانش برای کاربردهای اندازه‌گیری انحراف بکار رود.

این سنسور در دو نوع با پهنای باند DC تا فرکانس 100 هرتز تولید مي‌شود. خروجي این سنسور از نوع ولتاژ آنالوگ تقویت شده مي‌باشد. این سنسورها با دیتالاگرهای سری ECL شرکت نیک تک فن‌آوری همخواني دارد.