هولتر مانیتور قلب

                                       

هولتر مانیتور (Holter Monitor) دستگاه قابل حمل ثبت پیوسته ضربان قلب است. برخی از آریتمی قلبی به صورت تصادفی و با فواصل زمانی زیاد روی می‌دهد لذا معمولا در زمان مراجعه به پزشک دیده نمی‌شود. در این موارد پزشک از هولتر مانیتور استفاده می کند. سیگنالهای قلبی در هولتر ثبت و با قرائت اطلاعات ثبت شده توسط نرم‌افزار هوشمندی که توانایی شناسایی آریتمی‌های قلبی را دارد، پزشک می‌تواند به وجود آریتمی و نوع آن پی برد.

در این روش نوار قلب بیمار به صورت شبانه روزی و پیوسته در خارج از مرکز درمانی و در حین فعالیت ، استراحت و زندگی روزمره بیمار، با استفاده از تعدادی الکترود که بر روی سینه بیمار چسبانده شده است توسط هولتر ثبت و ضبط می‌شود. اگر در حین این مدت هر گونه بی‌نظمی یا وقوع حوادث قلبی یا تپش قلب غیرعادی حتی برای چند ثانیه ایجاد شود، بلافاصله ثبت و ضبط می‌شود و بعداً پزشک متخصص قلب می‌تواند آنها را بررسی کند و چگونگی وقوع حوادث قلبی و بی نظمی‌های قلبی را متوجه شود. این روش برای افرادی استفاده می شود که در طول شبانه روز فقط لحظات یا دقایق کوتاهی دچار مشکل قلبی می‌شوند و در بقیه زمان‌ها مشکل واضحی ندارند.

بیمار پس از 24 تا 48 ساعت به درمانگاه تخصصی قلب بازگشته و در آن جا پس از جدا کردن الکترودها، دستگاه هولتر را به یک رایانه متصل می‌سازند که نرم افزار ویژه هولتر، ضمن استفاده از الگوریتم‌های نرم افزاری خود، اطلاعات ثبت شده در هولتر را آنالیز و قسمت‌های مهم آن را به‌صورت نوار قلب نشان می‌دهد.